Vítejte, přihlášení

Reklamační, obchodní a dodací podmínky E-shopu

Reklamační podmínky


" Prodávající " je obchodní společnost Vladimír Jiruš--Ag+Recycling, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 9283.

" Kupující " je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

 1. Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě je třeba sepsat s příslušným pracovníkem přepravní služby reklamační protokol a tento poslat na naši adresu. Tímto zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím.
 2. V případě, že kupující zjistí po převzetí nekompletnost dodávky nebo mechanické poškození zboží i když není transportní obal zjevně poškozen, musí toto kupující prodávajícímu oznámit ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží telefonicky na 606712845 nebo mailem : agrecycling@iol.cz
 3. V případě, že se v záruční době vyskytnou vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Zboží je třeba poslat nebo dopravit do provozovny prodávajícího
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu, případně prodejku nebo jejich kopie.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.

Vyřízení Reklamace


Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího.
 • Obvykle je reklamace vyřízena do 10 dnů, max. doba je 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za jiné, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.
 • Kupující zašle nebo dopraví osobně reklamované zboží na adresu prodávajícího.
 • Prodávající po řádném vyřízení reklamace zašle opravené zboží na adresu kupujícího.
 • Záruka se nevztahuje na poškození, které vznikne vlivem nevhodného zabalení zboží při přepravě k prodávajícímu.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud je výrobek těmito opatřen
  • používání zboží v nevhodných podmínkách.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
Pokud si přejete zboží reklamovat, kontaktujte nás.

Podmínky posílání zboží na reklamaci


Jakákoliv reklamace zboží nesmí být poslána na dobírku. Tyto zásilky nebudou naší firmou přijaty. Dopravné je po uznání reklamace propláceno formou dobropisu.

Storno objednávky


Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
 • předmětné zboží musí byt v původním dodaném obalu
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní, s originálním dokladem o koupi.
 • Zboží musí být doručeno na adresu:
  Vladimír Jiruš-Ag+Recycling 79357 Huzová 84
 • Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: žádost o jednostranné odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem).
Do žádosti uveďte:
 • Vaši kompletní poštovní adresu
 • Požadavek na vrácení uhrazené částky za zboží a číslo účtu, na který si přejete poslat peníze
 • Jméno, datum a podpis

Obchodní a dodací podmínky


Způsob platby:
 • Na dobírku
  Zboží Vám bude zasláno přepravní službou PPL
 • Osobní odběrer je možný pouze po telefonické domluvě , platba v hotovosti není možná ,je umožněna pouze bezhotovostní platba.
Dodací lhůty:

Zboží, které je skladem, je Vám doručeno zpravidla do 24 hodin od potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR, případně do 2 pracovních dní na Slovensko.

Ceny za dodání:

Za poštovné a balné činí cena 151 Kč vč. DPH za každý doručený balík. V případě posílání do zahraničí bude cena dopravy stanovena individuálně.

Zodpovědnost za zpětný odběr elektrozařízení

Naše firma řádně přebírá zodpovědnost za své výrobky a za financování jejich sběru a ekologické likvidace.