Vítejte, přihlášení

Chroman cesný 500g


8 450,00 Kč vč. DPH

Velmi málo frekventovaná chemická látka . Její použití spočívá především při výrobě elektronek jako tzv. "Getr" . Smísením s práškovým hliníkem / křemíkem , titanem / a po zahřátí v vákuované elektronce nastane aluminotermická reakce za vzniku par cesia jenž reagují s zbytky kyslíku a dusíku  čímž se odstraní poslední zbytky plynů a vznikne vysoké  vakuum.